Home Produkty
Elektronická registračná pokladnica
Predstavuje sofistikovaný systém, ktorý je súčasťou ekonomického systému ESYS. Pri predaji zobrazuje aktuálny stav skladových zásob s možnosťou zákazu predaja pri nulovej zásobe. Po zaevidovaní tržby vo fiskálnom module vykonáva výdaj zo skladu. Stav skladových zásob je vždy aktuálny. Registračná pokladnica zapisuje údaje priamo do evidencie dokladov ESYSu s automatickým účtovaním tržieb.

Registračnú pokladnicu je možné použiť aj samostatne. Obsahuje rozhrania na externé ekonomické systémy. Umožňuje importovať zoznam sortimentu, stav skladových zásob, cenníkov a iných údajov v reálnom čase. Vytvára podklady pre zaúčtovanie na úrovni dávky účtovných zápisov, ktoré externé účtovné systémy už len zaúčtujú.

Má univerzálne rozhranie na registračné zariadenia. Je možné použiť fiskálne tlačiarne od rôznych výrobcov. Aktuálna verzia umožňuje použiť ELCOM EFox a VAROS FT4000. Na pripojení ďalších zariadení sa pracuje. Vytvorenie rozhrania na iné registračné zariadenie pre zákazníka je bezplatné.

Registračná pokladnica obsahuje rôzne spôsoby ovládania a zobrazované údaje podľa oblasti podnikania alebo predávaného sortimentu. Každá oblasť má svoje špecifiká, preto sa softvér upravuje na mieru.