Home Cenník aktualizácií a údržby ESYS
Cenník aktualizácií a údržby ESYS

Ponúkame dva varianty platieb za aktualizácie podľa platných zákonov a nové verzie systému ESYS:

  • ročný paušál
  • samostatná platba za každú zmenu softvéru. Cena sa určí podľa skutočných nákladov na realizáciu zmeny.

 

Ročný paušál sa netýka nových verzií pre Magic uniPaaS runtime a databázových SQL serverov.

Tabuľka ročných paušálov

 


Počet používateľov

Paušálny poplatok (€)

1 80
5 400
10 800
20 1600
35 2800
50 4000


Pre konkrétny počet používateľov sa poplatok vypočíta ako počet používateľov krát 80 €.