Home Referencie
Referencie
 • WEST-CONSULT, s.r.o., Prešov - vedenie účtovníctva
 • PS EKOPOL, spol. s r.o., Banská Bystrica - vedenie účtovníctva
 • Očná optika a.s. - predajná sieť optík
 • KOMFOS Prešov, s. r.o., Prešov - veľkoobchod potravín
 • MADLEN, s.r.o., Prešov
 • IMPOL, s. r.o., Prešov - import potravín
 • Ravita, s.r.o., - zdravá výživa
 • POL, spol. s.r.o., - mäsovýroba
 • KOVIS TRADE, s.r.o. - strojárska výroba
 • Slovenský hydrometeorologický ústav - evidencia kvality povrchových a odpadových vôd, kvalita ovzdušia
 • Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. - evidencia kvality povrchových a odpadových vôd