Home Ekonomický systém

Notice: Undefined variable: gd_support in /home/wq015300/www_root/plugins/content/jwsig.php on line 83
ESYS
Je vlastný komplexný ekonomický softvér, vhodný pre malé, stredné a veľké organizácie. Je vyvíjaný a používaný od roku 1993.

Systém obsahuje časti:
 • Evidencia dokladov - homebanking - import výpisov účtov, príkazy na úhradu
 • Evidencia partnerov
 • Podvojné účtovníctvo - hospodársky rok - rozúčtovanie na položky rozpočtu
 • Evidencia DPH
 • Evidencia salda
 • Evidencia majetku
 • Evidencia jázd
 • Evidencia pošty
 • Skladová evidencia - prepojiteľná aj s externými skladovými systémami
 • Multiklient verzia - vedenie agendy neobmedzenému počtu nezávislých klientov bez potrebných samostatných inštalácií
 • Holdingové spoločnosti
 • Predajná sieť
 • Elektronická registračná pokladnica.


Výhody ESYSu

 • spoľahlivosť a bezpečnosť systému
 • maximálny komfort pre používateľa
 • jednoduché ovládanie
 • štruktúrovaná evidencia dokladov; prehľad a poriadok v dokumentoch
 • predkontácie dokladov a ich automatické účtovanie
 • kontrola zaúčtovania na úrovni dokladu
 • priame, nie dávkové účtovanie do účtovného denníka; stavy v účtovných knihách sú aktuálne okamžite po zaúčtovaní
 • konkurenčné spracovanie údajov umožňujúce prácu viacerým používateľom s minimálnym vzájomným ovplyvňovaním
 • homebanking
 • elektronická forma daňového priznania DPH a účtovných výkazov
 • vytváranie predajnej siete, online transakčné replikácie údajov
 • internetový prístup
 • aktualizácie vyplývajúce zo zmien zákonov
 • záruka úprav podľa požiadaviek používateľa
 • poradenstvo
 • hotline servis.


Technická špecifikácia

ESYS má štruktúru klient - server. Na výber sú tri databázove servre: Pervasive SQL, Microsoft SQL a ORACLE. Klient je vytvorený vo vývojovom prostredí Magic uniPaaS izraelskej spoločnosti MSE. Tvorba softvéru v tomto prostredí umožňuje veľmi rýchly vývoj a prináša aj revolučnú technológiu tvorby web aplikácií.