Home Vývoj
Vývojové prostriedky
Softvér vyvíjame v prostredí Magic uniPaaS. Je to nástroj určený pre vývoj databázových aplikácií v prostredí intranetu a internetu. Umožňuje veľmi rýchly vývoj, čím znižuje čas a náklady na realizáciu. Vytvorené aplikácie sú v architektúre klient-server. Klientom je vytvorená aplikácia v Magic-u, serverom je externý databázový server. Použiť je možné Pervasive SQL, Microsoft SQL, Oracle, DB2 a My SQL.

Magic uniPaaS
unipaas